กฎ และกติกา ทั่วไป

1.1 การยืนยันการเดิมพัน และ รายการเดิมพัน

การเดิมพันที่คงอยู่และที่เป็นโมฆะ ทางเราจะไม่ดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นโมฆะ เมื่อรายการเดิมพันของท่านได้รับการยอมรับในระบบแล้ว หากมีข้อโต้แย้งใดเกิดขึ้น , W88.com และ ฝ่ายบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

1.2 ผล และ การชำระบัญชี

ผล และ การชำระบัญชี ( ในตัวย่อ “R&S”), อ้างอิงที่ผลสุดท้ายของการเดิมพัน , ตัวเลือก และ การยืนยันของท่าน อ้างอิงที่ข้อ 5  ของ เงื่อนไขการใช้งาน

ผลการตัดสินจะพิจารณาจากเวบไซต์ที่ให้ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการของฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในเวลานั้นเมื่อการแข่งขันยุติลง หากยังไม่มีผลการตัดสินที่เป็นทางการจากเวบไซต์ที่อ้างอิง , การตัดสินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเวลา 24:00 ชม. ( ตามเวลาท้องถิ่นของการแข่งขันวันนั้นๆ ) ควรจะมีการตัดสินผลการแข่งขัน  ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน หากมีการตัดสิทธิ์ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับผลที่ออกมาของการแข่งขัน หากว่าผลการตัดสินอย่างเป็นทางการที่มีอยู่แล้ว

หากว่าผลการตัดสินสุดท้ายออกมาแตกต่างจากที่ลงไว้ในเวบไซต์ ( ตัวอย่างเช่น ; ข้อความประกาศตัววิ่ง / ข้อความบนเวบไซต์ ) , W88.com จำเป็นต้องอ้างอิงจากเวบไซต์ทางการเพื่อแก้ไขผลการตัดสินของการแข่งขันนั้นๆ

การชำระบัญชีจะมีการคงค้างแต่จะไม่มีการการันตีการล่าช้าสูงสุดของการ แข่งขันที่ยังไม่มีผลการตัดสินในการแข่งขันนั้นๆ จากเวบไซต์ทางการ และหรือ จากฝ่ายที่ปกครองการแข่งขัน , W88.com จะพยายามประมลผลการตัดสินและชำระบัญชีโดยเร็วที่สุดหลังจากที่การแข่งขัน เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีผลการตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน ผลการแข่งขันที่ไม่ได้มาจากเวบไซต์ทางการ , ทางเราจะใช้หลักฐานตัวกลางในการตัดสินผลของการชำระบัญชี หากมีความไม่แน่นอนหรือข้อขัดแย้งในหลักฐานตัวกลางของผลการตัดสิน เราตัดสินชำระบัญชีโดยใช้หลักฐานที่มองเห็นได้เป็นหลัก หรือ อ้างอิงเวบไซต์ทางการของลีกการแข่งขันจะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

W88.com ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและสงวนการตัดสินขั้นสุดท้ายในการโมฆะ / ยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด หรือบางส่วน , หากว่า W88.com มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าผลการตัดสินของการแข่งขันนั้นๆ เป็นที่ทราบต่อสาธารณชนก่อนข้อสรุปของการแข่งขัน ; การเดิมพันที่ถูกเสนอและยอมรับว่าเกิดข้อผิดพลาด

W88.com และ ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้ายของผลที่ออกมา

1.3 ตารางเวลา

การเดิมพันของท่านจะต้องยื่นและยืนยันโดยระบบก่อนเวลาตามตาราง / เวลาที่จัดสรรโดยระบบ การเดิมพันของท่านจะยังไม่ยอมรับเมื่อ ตารางเวลา / เวลาที่จัดสรรโดยระบบนั้นหมดอายุลง และ กิจกรรม / การแข่งขัน / เกม เริ่มการแข่งขันไปแล้ว

ในกิจกรรม / การแข่งขัน / เกม / ตลาด / ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกระบุให้ยอมรับเดิมพันภายหลังหรือระหว่าง กิจกรรม / การแข่งขัน / เกม / ตลาด / ผลิตภัณฑ์  จะมีการตัดสินว่าถูกต้องและยอมรับเดิมพัน ตัวอย่างเช่น ; ในการเดิมพันกีฬาสำหรับการเดิมพันสด (  ระหว่างแข่งขัน , เดิมพันขณะการแข่งขัน) หรือ การเดิมพันในระหว่างการแข่งขันใดๆ ที่ระบุเอาไว้ที่จัดให้บนเวบไซต์

หากว่า W88.com มีเหตผลอันสมควรทจะเชื่อว่าการเดิมพันของท่านภายหลังตารางเวลา ( กิจกรรม / การแข่งขัน หรือ ตลาดที่ระบุไม่ระบุเอาไว้ ไม่ปิด หรือ ระงับ ตามเวลาที่ถูกต้อง , ไม่มีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของเวลาการแข่งขัน จากหน่วยที่เป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ และ ด้วยเหตุผลอื่นๆ ) การเดิมพันของท่านถือว่าเป็นโมฆะ และ ยอดเดิมพันของท่าน ( เดิมพัน ) จะถูกปรับคืนเข้าบัญชีของท่าน

อ้างอิงตามข้อที่ 5  , เงื่อนไขการใช้งาน หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น , W88.com และ ฝ่ายบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

1.4 ราคา , อัตราต่อรอง

ระหว่างที่บัญชีของท่านกำลังจะเปิดใช้งาน (  การลงทะเบียนสมาชิก ) , ท่านต้องเลือกราคาอัตราต่อรองที่ท่านต้องการ รูปแบบระหว่างอัตราต่อรองแบบ ทศนิยม , อเมริกัน , มาเลย์ , ฮ่องกง และ อินโด อ้างอิงที่ คำถามที่พบบ่อย  เมื่อรูปแบบราคาได้รับการลงทะเบียนและท่านจะได้รับการเสนออัตราต่อรองในรูป แบบจำเพาะนี้ แต่ระบบจะไม่จำกัดท่านในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอัตราต่อรองได้ภายหลังจาก ที่ท่านเข้าใช้งานบัญชีของท่าน หรือ จากผลิตภัณฑ์เฉพาะ ท่านต้องตรวจสอบอัตราต่อรอง ( ราคา ) ก่อนที่ท่านจะยืนยันการเดิมพันของท่าน  W88.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดกับอัตราต่อรองเดิมพันที่ป้อนเข้าไปใน กิจกรรม / การแข่งขัน / เกม ก่อน และ หรือ หลังกิจกรรม / การแข่งขัน / เกมมีผลการตัดสินออกมาแล้วและยุติ อ้างอิงที่ ข้อ 5 และ 7

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานที่

การเดิมพันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถือว่าโมฆะเท่านั้น หากว่าสถานที่การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันของทีมเจ้าบ้าน

การเดิมพันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์ หากว่าการแข่งขันเปลี่ยนไปจัดที่สถานที่อื่น กฎนี้จะใช้งานสำหรับสถานที่ที่ทีมมีสนามเจ้าบ้านสำหรับการแข่งขันเท่านั้น

1.6 การยอมรับการเดิมพันโดยเวลาอัตโนมัติ

ท่านได้รับตัวเลือกในการเดิมพันโดยใช้ “ การยอมรับการเดิมพันโดยเวลาอัตโนมัติ ” โดยการเลือก “ ระยะเวลาการยอมรับ ” ตัวเลือกอาจจะมีให้ใช้งานในบางการแข่งขันเท่านั้น การเดิมพันของท่านจะยอมรับโดยอัตโนมัติและได้รับการยืนยันเมื่อตัวจับเวลา หมด หากว่าไม่มีสิ่งใดขัดขวางตามเงื่อนไขด้านล่าง

ท่านตกลงที่จะยอมรับ และ ไม่ถือในความรับผิดชอบต่อ W88.com และ ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวที่จะตรวจสอบและยืนยันในการยอมรับการ เดิมพันของท่าน และ เป็นเรื่องของความเสี่ยงของท่านเองเมื่อท่านใช้ “ การยอมรับการเดิมพันโดยเวลาอัตโนมัติ ”

  • หากว่าไม่มีการทำประตูโดยทีมใดๆ
  • หากไม่มีการให้ใบแดง
  • หากไม่มีจุดโทษเกิดขึ้น
  • หากว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิค หรือ ปัญหาเกิดขึ้น การสื่อสารที่ล้มเหลวที่ป้องกันกรแก้ไขการเดิมพัน , การยอมรับเดิมพัน และ หรือ การบันทึก หรือ การแจ้งเตือนการเดิมพัน , การล่าช้าและเหตุขัดข้องในการทำงานของการส่งผ่านข้อมูล อย่างเช่น การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตล้มเหลว

W88.com สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

1.7 การแข่งขันที่ถูกตัดกลางคัน และ ที่ถูกเลื่อน

1.7.1 การแข่งขันที่ถูกตัดกลางคัน

ในสถานการณ์ของการแข่งขันที่ถูกยกเลิกหรือยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ คะแนน ณ ปัจจุบันนับตามเวลาใดเวลาหนึ่ง หากความต้องการขั้นต่ำสมบูรณ์สำหรับการแข่งขัน / ตลาด / เกม / กีฬา ที่เฉพาะเจาะจง เนื่องมาจากกฎของกีฬาเฉพาะเจาะจง และ กติกา หรือ มีผลตัดสินที่เป็นทางการ หรือ จากหน่วยงาน หรือ เว้นแต่ที่มีการระบุไว้ และ การเดิมพันทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ เว้นแต่ในตลาดใดตลาดหนึ่งในการแข่งขันได้มีการตัดสินถูกต้องสมบูรณ์ และ พิจารณาเด็ดขาดแล้ว จะถือว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน ตัวอย่างเช่น การเดิมพันแบบ “  ครึ่งเวลา ”

1.7.2 เลื่อนการแข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ หากว่าการแข่งขันถูกยกเลิกหรือเลือนการแข่งขัน ซึ่งระยะเวลาภายใน 36 ชั่วโมงภายหลังจากกำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันยังไม่มีการการประกาศหรือเริ่ม ต้นการแข่งขัน  หรือ ภายใน 12 ชั่วโมง สำหรับการแข่งขันเบสบอล อ้างอิงที่กฎของเบสบอล

หมายเหตุ : กฎระเบียบนี้ไม่ใช้งานร่วมกับการแข่งขันเทนนิส อ้างอิงที่กฎของเทนนิส

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注