7 อัพ บาคาร่า

การเดิมพัน 7 Up บาคาร่า มีความแตกต่างจาก การเดิมพันบาคาร่าปกติดังนี้

 • ไพ่ใบแรกของ “เพล์เยอร์” จะมีค่าเท่ากับ “7” เสมอ
 • ไพ่ที่แจกครั้งแรกจะแจกที่ “แบงเกอร์”ก่อน
 • แจกไพ่ครั้งที่สองจะเป็นไพ่ใบที่สองของ”เพล์เยอร์” และ แจกไพ่ครั้งที่สามจะเป็นไพ่ใบที่สองของ”แบงเกอร์”
 • หลังจากแจกไพ่ครั้งที่ 3 จะใช้กฎเดียวกับกับเกมส์บาคาร่าปกติ

การเดิมพันของบาคาร่า 7 up และ อัตราจ่ายเงินตามลำดับมีแสดงในตารางด้านล่าง.

ชนะเดิมพัน การจ่าย
“แบงเกอร์” มีแต้มรวมเท่ากับ 7 3:2
“แบงเกอร์” มีแต้มรวมเท่ากับใดๆกก็ตาม 1:1
“เพลเยอร์” มีแต้มรวมเท่ากับ 7 1:2
“เพลเยอร์” มีแต้มรวมเท่ากับใดๆกก็ตาม 1:1
“เสมอ” มีแต้มรวมเท่ากับ 7 9:1
“เสมอ” มีแต้มรวมเท่ากับใดๆกก็ตาม 7:1
“Super 7′s” ไพ่ 7 มี 2 ใบ
ไพ่ 7 มี 3 ใบ
ไพ่ 7 มี 4 ใบ
ไพ่ 7 มี 5 ใบ
ไพ่ 7 มี 6 ใบ
3:2
6:1
15:1
77:1
777:1
 • “เสมอ” หมายถึง ทั้ง “เพลเยอร์” และ “แบงเกอร์” มีแต้มเท่ากันในตอนจบของรอบการเล่นนั้น
 • “Super 7’s” คือมือใดๆที่เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งมีไพ่ “7” อย่างน้อย 2 ใบ รวมถึงบังคับให้มีไพ่ “7” ในมือของ “เพลเยอร์”
 • “Super 7′s” เป็นเดิมพันด้านข้างเคียงที่เตรียมให้วาง ต้องวางควบคู่ กับ เพย์เยอร์ แบงค์เกอร์ หรือ ไทด์เกมส์
 • “Super 7′s”การเดิมพันข้างเคียงจะเปิดให้วางเดิมพัน 35 เกมส์แรกของไพ่แต่รอบเท่านั้น

กฏกติกา บาคาร่า ปกติ

 • บาคาร่า คือ เกมส์ที่เล่นกับ “เพลเยอร์” และ “แบงเกอร์” ให้มีแต้มที่ใกล้ 9 ที่สุดที่จะชนะ
 • ทั้ง กับ “เพลเยอร์” และ “แบงเกอร์” ได้รับไพ่ 2 ใบครั้งแรก
 • ไพ่ 10, Jack, Queen or King จะมีแต้มเป็น “0”
 • ในกรณีที่แต้มรวมของไพ่ในมือเป็นจำนวนระหว่างศูนย์และเก้า  แต้มรวมควรจะเป็นจำนวนนั้น หรือ
 • ในกรณีที่แต้มรวมของไพ่ในมือคือสิบหรือจำนวนสูงกว่า แต้มรวมควรจะเป็น หลักตัวเลขที่แน่นอนของจำนวนนั้น
 • ถ้าเริ่มต้นไพ่ 2 ใบมีค่าเท่ากับ 8 หรือ 9 เป็นที่รู้จักคือ ป็อก “Natural”  และไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่ใบที่ 3
 • ถ้าทั้ง“เพลเยอร์” และ “แบงเกอร์” มีแต้ม 6 หรือ 7 ผลจะเสมอกัน

“กฎการแจกไพ่”
การตัดสินใจที่ แจกไพ่ใบที่ 3 สำหรับรอบของผู้เล่นนั้นจะดำเนินโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับกฎคาสิโนมาตรฐาน ตามตารางที่ 1

ตาราง ที่ 1 – รอบผู้ เล่น

คะแนนรวมของไพ่ 2 ใบแรก จั่ว หรือ อยู่
0,1,2,3,4 และ 5 จั่วไพ่ใบที่3 จนกว่าเจ้ามือ จะไม่มี ป๊อก (NATURAL)
6 หรือ 7 อยู่ (Stand)
8 หรือ 9 ป๊อก (NATURAL)

ถ้าเพลเยอร์ อยู่,ดังนั้นแบงเกอร์เรียกไพ่บนแต้ม 5 หรือน้อยกว่า

ถ้าไพ่ใบที่ 3 ถูกแจกที่รอบของผู้เล่น ไพ่ใบที่ 3 ของ เจ้ามือจะดำเนินโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกฎคาสิโนมาตรฐานตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 – รอบเจ้ามือ

คะแนนรวมของ ไพ่ 2 ใบแรก จั่วเมื่อไพ่ใบที่ 3 ของผู้เล่นเป็น อยู่ (Stand) เมื่อไพ่ใบที่ 3 ของผู้เล่นเป็น
0,1,2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 0,1,2,3,4,5,6,7,9 8
4 2,3,4,5,6,7 0,1,8,9
5 4,5,6,7 0,1,2,3,8,9
6 6,7 0,1,2,3,4,5,8,9
7 อยู่ (Stand)
8,9 ป๊อก (NATURAL)

ข้อตกลงและเงื่อนไข :

 1. การเริ่มต้น
  • ไพ่จำเป็นต้องมีการเปิดข้าม ทุกๆครั้งที่ใช้ แท่นใส่สำรับไพ่ชุดใหม่ ส่วนไพ่ใบแรกของสำรับชุดใหม่ จะถูกเปิดขึ้นมา และ จำนวนของไพ่ที่จะเปิดทิ้งไปนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนหน้า ไพ่ใบแรก (J, Q และ K จะติดเป็น 10)
  • ทุกๆครั้งที่มีการผิดพลาดในตอนเริ่มต้น จะมีการแก้ไขถ้าหากว่าไม่มีผลกระทบกับการเล่น เกมส์ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลผิดพลาดให้กับแท่นแจกไพ่ และ แท่นอันใหม่จะ ถูกนำมาวางแท น ขึ้นอยู่กับ สถานะการณ
  • ทั้งนี้ขึ้นอย่กับสถาณการณ์,ทางฝ่ายบริการการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือถือเป็นโมฆะในแต่ละเกมส์ของแต่ละสำรับ
 2. ไพ่ใบสีน้ำเงิน
  • มือสุดท้ายของเกมส์ไพ่จะดูจาก ไพ่สีน้ำเงิน ( ผู้แจกไพ่เป็นผู้ตัด )
  • หากว่า ไพ่สีน้ำเงิน ออกมาระหว่างที่แจกไพ่อยู่ เกมส์ที่กำลังแจกอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเกมส์สุดท้าย
  • หากว่าเกมส์จบแล้วมี ไพ่สีเหลืองเป็นไพ่ทิ้ง สำหรับเกมส์ต่อไป เกมส์หลังนั้นจะไม่เกิดขึ้น
  • ถ้าหากมีการแจกไพ่เพิ่มหลังจากที่เป็นเกมส์สุดท้ายแล้ว จะถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องและเป็นโมฆะ
 3. ไพ่ที่เปิดออกมา
  • ไพ่ในเกมส์ทั้งหมด ที่มีการเปิดหงายไพ่ในเกมส์ ระหว่างช่วงรอการวางเดิมพันนั้น จะคิดผลเป็น โมฆะในเกมส์นั้น และ  ฝ่ายบริหารจัดการ ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะยกเลิกแท่นใส่ไพ่
  • ไพ่พิเศษที่แจกเพิ่ม (ใช้สำหรับมือถัดไป) และ เปิดหงายไพ่ ออกมาจะ ถูกคิดเป็น ไพ่ทิ้ง ฝ่ายบริหารจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะยกเลิกแท่นสำรับไพ่
  • มีการดำเนินการที่เหมาะสมโดยการจัดการกับ ไพ่ที่เปิดออกระหว่างที่ลากไพ่ไปมา ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลากไพ่ และ จำนวนของไพ่ที่ถูกเปิดออก
  • ไพ่ที่มีการเปิดออกมาตอนเริ่มต้นหรือ ไพ่ที่เปิดทิ้งไปจะไม่ส่งผลกระทบกับเกมส์ที่เล่น
 4. กฏของไพ่ที่เกิดผิดพลาด
  • ทุกๆครั้งที่มีการแจกไพ่ผิดพลาด จะมีการแก้ไขระยะเวลาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เหลืออยู่บนโต๊ะ เพราะฉะนั้น ถึงจะเป็นการเล่นที่ยุติธรรม การดำเนินการจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะตัดสินโมฆะ หรือ แก้ไขผลของ มือถือไพ่ที่ ไม่ถูกต้อง
  • ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ ฝ่ายดำเนินการจัดการบริหารจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะตัดสินเล่น เกมส์ต่อหรือ ยกเลิก สำรับไพ่
 5. ไพ่ตกหล่น
  • ไพ่ที่หลุดออกนอกมุมกล้อง ในระหว่างที่ลากไพ่ ก่อนจะเปิด ,ช่วงเริ่มต้น ,การทิ้งไพ่ และ มีการหยิบขึ้นมา และนำกลับมาใช้ใหม่
  • ไพ่ที่หลุดออกนอกมุมกล้อง ในระหว่างที่ลากไพ่ ก่อนจะเปิด ,ช่วงเริ่มต้น ,การทิ้งไพ่ และ มีการหยิบขึ้นมา และนำกลับมาใช้ใหม่เท่านั้นถ้าไพ่เปิดก่อนที่จะหลุดออกจากมุมกล้องมือนั้นจะ ถือเป็นโมฆะ และจะเรียกไพ่ใหม่จากสำรับใหม่

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注